skenderaj dka konkurs mesues

Komuna e Skenderajti dhe Drejtoria e Arsimit në Skenderaj shpallë emrat e mësuesve të pranuar 2019-20 nëpër shkolla.

Pas shpalljes së konkursit publik, me nr. 925/2019 të datës 13.07.2019,që u zhvillua konform Nenit 8 tëLigjit të Punës 03/L-212 dhe përzgjedhjes konform Nenit 35 të Ligjit mbi Arsimin Parauniversitar, testimitpedagogjik dhe profesional të kandidatëve, komisioni i vlerësimit pranë Drejtorisë së Arsimit, shpall:

Listën e kandidatëve të pranuar në shkolla për vitit shkollor 2019/2020:

Kandidatët e pranuar të paraqiten në shkollat përkatëse brenda 3 ditëve, raporton Teleshkronja Post.

Këshilla juridike: Kandidatët e pakënaqur kanë të drejtë ankese në afat prej 8 ditëve, pas shpalljes së rezultateve në DKA – Skenderaj.

Loading...