Vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

KEDS ka njoftuar për vendet që do të kenë ndërprerje të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim.
Komunikata ku mund të informoheni për ndërprerjet e energjisë elektrike:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 27.01.2018 në TS 35/10 kV Fushë- Kosovë do të ndërprehet Transformatori T-4. Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin daljet 10 kV:

· Dalja 10 kV Bardhi I Madh (Kodi: 15018018) prej orës 10:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

· Dalja 10 kV Miradi e Eperme (Kodi:15018019) prej orës 10:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Miradi e Epërme.

· Dalja 10 kV Vragoli (Kodi:15018007) prej orës 10:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompen FAM GAS.

· Dalja 10 kV Albana (Kodi: 15018008) prej orës 10:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mesbardhi I, Mesbardhi II, Bardh i Vogël, Albana e Vogël, Sllatinë e Vogël II, Albanë e Madhe te Shaljanët dhe FSK-ja.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i grupeve matëse.

2.

Më 29.01.2018 në TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Gllobari (Kodi: 16021008) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci,Tërsteniku, Çikatova, Gllanasella dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave për shkak të rrezikshmërisë.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 28.01.2018 ne NS 35/10 kV Shtime (Kodi:410460) do të ketë ndërprerje totale prej orës 07:00 deri në ora 08:30.

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca, Muzeqina, Vojnovci, Gjergjaj, rr. Ahmet Shtimja, Petrova, Reçaku (një pjesë) dhe Mullopolci, Shtimja, Lagjja e Pajtimit dhe Godanci i Ulët, Pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinca, Caraleva Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica, Fabrika Maksiti Putz, Kosharë, Lubovc, Gllavicë dhe bizneset në tranzitin Shtime-Kosharë, Fitorja.

Arsyeja e shkyçjes: Ndërrimi i vajit të ndërprerësit.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 30.01.2018 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gadime (Kodi: 41000013) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave në largpërçues.

2.

Më 30.01.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Banka (Kodi: 40040001) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Dëshmorët e Kombit, Spitali; 12 Qershori (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

2.

Më 30.01.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Emin Duraku (Kodi: 40040002) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rruga Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesore Inxhinieringu, Hjarush Beqiri, Vizioni (Çerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati dhe Seli Palushi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

3.

Më 31.01.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Sherret (Kodi: 40040003) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS (MBTS),TS ” 14 “,TS ” 14″ (Kulla),TS Ura e Dudit dhe rr. Epopeja e Jezercit.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

4.

Më 31.01.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Kinemaja (Kodi: 40040004) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesirrugët: 12.Qershori (një pjesë), Dëshmorët e Kombit (një pjesë), Skënderbeu dhe Sejdi Sejdiu.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 29.01.2018 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shipoli (Kodi: 71075003) prej orës 10:00 deri në 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin Kulla ABB- Tavnik.

2.

Më 30.01.2018 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shipoli (Kodi: 71075003) prej orës 08:00 – 11:00 dhe prej orës 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin Kulla ABB- Tavnik.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 30.01.2018 në TS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Shala (Kodi: 71074001) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 30.01.2018 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet Transformatori T-3 prej orës 11:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: asnjë konsumator nuk mbetet pa furnizim me energji elektrike.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndërprerësit.

2.

Më 29.01.2018 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ponosheci (Kodi: 80080006) prej orës 11:00 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja dhe montimi i shtyllës së betonit në LP.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 30.01.2018 në TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bresalcit (Kodi: 63000010) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bresalci, Koretishta, Poneshi, Parallova, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Polja, Sllakovci dhe Zhegovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Më 30.01.2018 në TS 35/10kV Gjilani1 do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Dal.e TS1-it (Kodi: 60060003) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Mulliri, TS Teatri, TS Agrohermes, TS A – Fix.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i sasisë së vajit.

3.

Më 29.01.2018 në TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Parku i makinave (Kodi: 60062011) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr:Bujanovcit:TS-440-Ukraincat;TS-22-Ideali-1; rr. Bujanovcit, TS-427- Morava E Binqes-rr. Xhorxh Uashinktoni TS-23-28 Nëntori Xhorgj Vashiktoni; TS-21-Lepa Brena; rr: Abdulla Tahiri; TS-5-TMK-ja rr. Adem Jashari; TS-428-Kazerma-Rr:Abdulla Tahiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i sasisë së vajit në transformator.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 29.01.2018 në TS 110./10KV Deqan do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Isniq, Lebush, Strellc i Epërm dhe I Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin për kryerjen e mbajtëseve të shkarkueseve të mbitensionit dhe vendosjen e transformatorit në punë 72 orë pa ngarkesë.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 30.01.2018 në TS 35./10KV Peja 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2, Bregu Kuqisht.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi I shtyllave të tensionit të lartë, revizion.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 29.01.2018 në TS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Hoqa e qytetit (Kodi: 30035005) prej orës 11:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë, Afariste: resturant “Keshtjella”,”Pompa Benxines Zhuri”,Betonjera “Vëllezërit e Bashkuar”, Billushë “Pompa e Ujit” dhe Vlashna “Fanaj Petroll”.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në TS Jeshkova dhe vendosja e ndarësit linjor.

Eksperimenti me pesë macet që nuk shkelin në librin e shenjtë, Kuranin

Një eksperiment është zhvilluar me pesë mace…

Libri i shenjtë ‘Kurani’ dhe një libër tjetër i zakonshëm janë vënë përpara secilës mace, shkruan Teleshkronja.

Atyre u është ofruar ushqimi sa nga njëra anë e librit, në anën tjetër dhe asnjëra prej maceve nuk e ka shkelur me këmbë Kuranin, ndërkaq menjëherë kanë shkelur sipër librit tjetër që ka qenë si të gjithë librat tjerë për ta marrë ushqimin.

Si mund ta përceptoni ju këtë?

Serbët terrorizojnë banorët shqiptarë, UÇK hakmerret, plagosë 11 policë serbë (Video)

Një nga fshatrat kosovare që kishin pësuar shumë dëme nga lufta e fundit në Kosovë është edhe fshati Gjurgjicë, ku serbët më 5 mars të vitit 1999 kishin sulmuar fshatin duke detyruar banorët të largohen nga vatra e tyre, pasi shumica prej shtëpive të tyre u dogjën.

Por Ushtria Çlirimtare e Kosovës u kundërpërgjigj me një sulm mbi një autokolonë të policisë serbe, duke plagosur njëmbëdhjetë policë serbë, shkruan InfoPress.

Në këtë video shfaqet edhe lideri i atëhershëm i shqiptarëve të Kosovës, Ibrahim Rugova i cili flet për marrëveshjen e Rambujesë duke thënë se gjasat janë që delegacioni kosovar do ta pranojë marrëveshjen.

Pirja e vetëm një cigareje në ditë e rritë rrezikun e sëmundjeve të zemrës për 50%

Personat të cilët janë duke e zvogëluar numrin e cigareve që i konsumojnë brenda ditës, prapëseprapë mund të jenë duke u rrezikuar nga sëmundjet vdekjeprurëse si ato të zemrës.

Sipas ekspertëve, pirja e vetëm një cigareje në ditë mund të ketë efekte drastike në mirëqenien e përgjithshme, transmeton Teleshkronja.

Sipas një studimi të publikuar në ‘The BMJ’, pirja e një cigareje në ditë e rritë në mënyrë të jashtëzakonshme rrezikun e sëmundjeve koronare të zemrës dhe sulmeve të zemrës.
Duhani
Sipas hulumtuesve, shanset për të zhvilluar sëmundje të zemrës dhe për të pësuar sulm në tru një person që e konsumon vetëm një cigare në ditë janë sa gjysma e një duhanpirësi që i pinë 20 cigare në ditë.

Pra, nuk ka rëndësi që jeni duke konsumuar më pak cigare, sepse prapëseprapë jeni të rrezikuar me një shkallë shumë të rrezikshme.

Kjo nuk meriton të quhet nënë, bashkëshorti shokohet kur sheh kamerat e sigurisë

5.5 vite burg kërkon prokuroria turke për nënën 27-vjeçare që u filmua duke dhunuar brutalisht të bijën e saj 2-vjeçare. Erdem Tulubas nga Provinca turke e Zonguldakut, në brigjet e Deitit të Zi, tha se kishte parë të nxira në trupin e vajzës së vogël, por e shoqja kishte mohuar ta kishte dhunuar.

Për të vërtetuar se çfarë ndodhte në shtëpi, ai tha se kishte vendosur një kamera të fshehtë në sallon. Kështu ai filmoi nënën e re teksa dhunonte brutalisht vajzën e vogël.

“DHA” raporton se me të siguruar pamjet filmime ai vrapoi për në polici, ku bëri denoncimin. Gruaja u arrestua, ndërsa pamjet shokuese u publikuan në media, duke sjellë reagim të ashpër në rrjetet sociale. Tugba Tulubas akuzoi bashkëshortin se kishte organizuar gjithçka për tu ndarë nga ajo dhe për t’i marrë vajzën, por pranoi se dëshironte të shërohej dhe ta rimerrte vajzën. “

Çdo nënë kur nevrikoset e godet fëmijën”, tha ajo duke shtuar se nuk kishte pasur qëllim ta dhunonte, por ta godiste lehtë. E reja tha se është penduar dhe se i vinte turp nga vetja kur shikonte videon. Gjykata ka vendosur t’i japë babait kujdestarinë e vajzës, ndërsa seancat për ndarjen e çiftit do të bëhen në vazhdim.

Në ditët në vijim, gjykata po ashtu do të vendosë nëse do të pranojë kërkesën e prokurorisë për dënim me mbi 5 vjet burg, apo do t’ia ulë dënimin të resë.

Policia e Kosovës arreston personin që kishte tërhequr 780 euro nga llogaria…

Shkaku i papunësisë së madhe shumë njerëz në Kosovë hajnia i ka kaluar në profesion, por Policia e Kosovës i ranë në gjurmë…

Rasti ndodhi në komunen e Prizerenit ku një përsonit i janë gjetur disa gjëra me vlerë në veturë, raporton Teleshkronja.

Një person është arrestuar dje nga Policia pasi më datën 6 janar në fshatin Lubizhdë të Prizrenit kishte hapur me forcë një veturë prej nga kishte vjedhur stoli ari dhe gjëra të tjera të vlefshme.

Këtë e ka bërë të ditur Policia përmes raportit zyrtar, ku gjithashtu është bërë e ditur që i dyshuari kishte tërhequr 780 euro nga llogaria bankare e viktimës së njëjtë.

Ngjarja kishte ndodhur të shtunën e 6 janarit rreth orës 18. I dyshuari është dërguar në mbajtje.

Kosovës i mungojnë 10 mijë kamerierë profesionistë

Kryetari i Shoqatës së Hotelerisë dhe Turizmit, Xhevdet Hyseni, tha se do të organizojnë për shënimin e “Ditës së Hotelerisë”, me Gala mbrëmjen e hotelierëve dhe gastronomëve, që mbahet më 25 janar në Gjakovë dhe festivalin e turizmit që do të mbahet, për herë të parë, nga 25 deri 30 maj të këtij viti në Prishtinë.

Sipas tij, hoteleria në Kosovë është mirë e zhvilluara, ku ka objekte shumë të mirë por mungon kuadri për hoteleri.

“Mungojnë shkollat për hoteleri, mungon puna praktike, pagat nuk janë sa duhet. Shoqata jonë mban trajnime brenda dhe jashtë vendit në objektet e hoteliere“, tha Hyseni në emisionin e mirëmëngjesi në RTK.

Hoteleve dhe gastronomisë në Kosovë, sipas tij, i mungojnë 10 mijë kamerierë profesionistë.

“Një kamerier profesionistë nuk do të duhej të ankohej për rrogë, kërkohen kamerier profesionist e jo ndonjë jurist a ekonomistë që mendojnë të punojnë si kamerier vetëm përkohësisht. Nevoja për kamerierë ka i tërë rajonin, sidomos gjatë verës, kur katërfishohet kërkesa për kameriere”, tha Xhevdet Hyseni

Sfidat, sipas tij, janë të shumta, pajisjet janë të shtrenjta dhe tatimi është shumë i lartë. Edhe në Shqipëri, thotë ai, gjendja është njësoj ndoshta pak më mirë.

Çka është shtypja e lartë e gjakut dhe si trajtohet?!

Shtypja e lartë e gjakut – ndryshe njohur si hipertensioni – mund të shpijë në probleme serioze nëse nuk trajtohet.

Nëse shtypja juaj e gjakut është shumë e lartë, ajo shkakton më shumë tendosje në enët e gjakut dhe organet vitale, transmeton Teleshkronja.

Shtypja e lartë e gjakut e rritë rrezikun e sulmeve të zemrës, të trurit dhe demencës vaskulare.

Hipertensioni rrallëherë ka ndonjë simptomë, megjithatë ka disa shenja të cilat tregojnë se mund të jeni të rrezikuar nga hipertensioni dhe se duhet të kontrolloheni.

Një nga aspektet më të rrezikshme të hipertensionit është të mos e dini se e keni këtë sëmundje. Në fakt, një përqindje e madhe e njerëzve nuk e dinë se e kanë këtë sëmundje.

Mënyra më e mirë për të kuptuar nëse keni shtypje të lartë të gjakut është duke u kontrolluar rregullisht. Por nëse shtypja juaj e gjakut është shumë e lartë, atëherë ka disa simptoma nga të cilat duhet të keni kujdes.

Dhimbjet e shpeshta të kokës, lidhja dhe konfuziteti mund të jenë shenja të hipertensionit, thonë ekspertët shëndetësorë.

Simptoma tjera të hipertensionit përfshijnë problemet me shikimin, dhimbjet në gjoks dhe problemet me frymëmarrje.

Gjaku në urinë, rrahjet e parregullta të zemrës, rrahjet në gjoks, qafë apo vesh, gjithashtu mund të jenë shenja të kësaj sëmundje.

Shtypja ideale e gjakut konsiderohet të jetë diku mes 90/60mmHg, dhe 120/80mmHg.

Në momentin që arrin mbi 140/90mmHg ajo konsiderohet shtypje e lartë e gjakut.

Shtypja e gjakut mund të zvogëlohet duke e zvogëluar sasinë e kripës që e konsumoni, duke bërë ushtrime të rregullta fizike, duke humbur peshë – nëse jeni mbipeshë – dhe duke mos e tepruar me kafe!

Prandaj, nëse keni ndonjërën nga këto simptoma, urgjentisht shkoni te doktori!